Từ điển Hà Lan - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "zeef":
Hà_Lan Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "zeef" trong anh.
 
Đến nay, 915,715 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 4,854 vào ngày hôm nay.
Thẻ: zeef, sieve, sieve, strainer, Từ điển Hà Lan - Anh, Hà Lan, Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi english-dutch-dictionary.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0219 / 0.0137 (36)
Quay lại đầu trang