5,431 բառեր. 91,917 Թարգմանություններ է.
915,714 բառերը / արտահայտությունները, 4,854 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Հոլանդերեն, Հոլանդերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է english-dutch-dictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0144 / 0.0089 (19)
Վերադառնալ սկիզբ